สุพรรณบุรี หางานสุพรรณบุรี สมัครงานสุพรรณบุรี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สุพรรณบุรี หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สุพรรณบุรี หางานสุพรรณบุรี สมัครงานสุพรรณบุรี รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ สุพรรณบุรี หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด สุพรรณบุรี Ø
หางานสุพรรณบุรี สมัครงานสุพรรณบุรี รับสมัครพนักงานสุพรรณบุรี


เลขที่ประกาศ : 080355

หัวหน้าแผนกบุคคลและธุรการ/เจ้าหน้าที่

หัวหน้าแผนกบุคคลและธุรการ/เจ้าหน้าที่

งานประจำ : เงินเดือน 13,000+

งานประจำ : 13,000+ สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สนามชัย
ดูแลงานสรรหาพนักงานตามแผนกำลังพล
ดูแลงานด้านฝึกอบรมพนักงาน Inhouse และ Public
ดูแลงานสวัสดิการของพนักงาน
ดูแลงานและประสานด้านธุรการต่างๆ
หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 079554

ช่างพ่นสีรถยนต์

ช่างพ่นสีรถยนต์

งานประจำ : เงินเดือน 17,000+

งานประจำ : 17,000+ สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สนามชัย
1. วางแผนงบประมาณของแผนก
2. วางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาด
3. เพิ่มนวัตกรรมด้านการตลาดใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพ

หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 077764

พนักงานวิจัยและพัฒนา (RD)

พนักงานวิจัยและพัฒนา (RD)

งานประจำ : เงินเดือน ตามแต่ตกลง

งานประจำ : ตามแต่ตกลง สุพรรณบุรี สองพี่น้อง ทุ่งคอก
ดำเนินการทดสอบคุณสมบัติต่างๆ ของสินค้า ให้เป็นไปตามเป้าหมายคุณภาพและนโยบายของบริษัท
หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 077767

พนักงานแผนกผลิต

พนักงานแผนกผลิต

งานประจำ : เงินเดือน ตามเงื่อนไขบริษั

งานประจำ : ตามเงื่อนไขบริษั สุพรรณบุรี สองพี่น้อง ทุ่งคอก
ทำงานในแผนกผลิตสินค้า การบรรจุสินค้า
หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 076871

Project Engineer

Project Engineer

งานราชการ : เงินเดือน 30,000-40,000

งานราชการ : 30,000-40,000 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี ศาลาขาว
- สำรวจและรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นของโครงการ พร้อมทั้งวิเคราะห์ เพื่อใช้ประเมินความเป็นไปได้การเริ่มต้นโครงการ
- ควบคุมงานก่อสร้าง ตามแบบวิศวกรรม, ติดตามความคืบหน้าของโครงการ
- วางแผน ควบคุมการดำเนินการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งจัดการคน ระยะเวลาดำเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งจัดการคน ระยะเวลาดำเนินโครงการและงบประมาณให้ได้ตามเป้าหมาย
- ประสานงานกับลูกค้าและผู้รับเหมา รวมทั้งหน่วยงานราชการและรัฐสาหกิจ
- สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาหน้างานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
- จัดทำและสนับสนุนข้อมู
หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 076876

ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี ศาลาขาว
Wiring control panel , แก้ไขระบบตู้คอนโทรล
หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 076872

เจ้าหน้าที่ Media & E-Commerce

เจ้าหน้าที่ Media & E-Commerce

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี ศาลาขาว
สามารถ่ายภาพนิ่ง, วีดีโอ, ตัดต่อ, ทำคลิปโฆษณา, สร้างเว็บไซด์, ทำ e-Commerce ขายสินค้า online, ทำสื่อทางการตลาดทั้ง offline และ online, ออกแบบ brochure, poster และงาน media อื่นๆ
หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 076869

Commis I

Commis I

งานประจำ : เงินเดือน 14,000-16,000

งานประจำ : 14,000-16,000 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี ศาลาขาว
ประจำครัวร้อน,ประจำครัวเย็น,ประจำครัวหวาน

- รับผิดชอบ Station งานของตนเองตามที่ได้รับมอบหมาย ให้ถูกต้องและรวดเร็วให้เรียบร้อยและเป็นระเบียบ และพร้อมปฏิบัติการตลอดเวลา
- ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ทั้งในและนอกสถานที่
- จัดเตรียมวัตถุดิบ และเครื่องปรุงให้ถูกต้องครบถ้วนตาม แผนงาน
- ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งานให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ทำการแจ้งหัวหน้าเมื่อพบอุปกรณ์เครื่องมือเสียหายหรือชำรุด จนไม่สามารถซ่อมบำรุงด้วยตนเองได้
- ตรวจเช็คปริมาณเครื่องปรุงในstation ที่รับผ
หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 076865

Commis Waiter/Commis Waitress

Commis Waiter/Commis Waitress

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 - 16,000

งานประจำ : 12,000 - 16,000 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี ศาลาขาว
- บริการอาหารและเครื่องดื่ม
- จัดวางโต๊ะเก้าอี้ และอุปกรณ์เครื่องใช้บนโต๊ะ
- ต้อนรับลูกค้า
- รับออเดอร์ หรือคำสั่งเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มจากลูกค้า
- ยกอาหารที่ทำเสร็จจากครัวมาที่ห้องอาหารและนำอาหารและเครื่องดื่มไปเสิร์ฟ
- ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์บนโต๊ะต่างๆ เช่น มีด ช้อนส้อม ให้เหมาะกับอาหารของลูกค้าที่สั่ง และเคลียร์โต๊ะเมื่อลูกค้ารับประทานอาหารเสร็จแล้ว นำอุปกรณ์ต่างๆ ที่ลูกค้าใช้แล้วกลับไปในครัวเพื่อทำความสะอาด
- กล่าวขอบคุณเมื่อแขกจะกลับ หรือส่งแขก
- ทำความสะอาดห้องอาหาร
หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 076881

วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเล็คทรอนิกส์

วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเล็คทรอนิกส์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี ศาลาขาว
- เขียนวงจรควบคุมทางไฟฟ้า/อิเล็คทรอนิกส์
- ตรวจสอบ, แก้ไข งานแผงควบคุม สำหรับ Gas Generator Set
หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 076878

วิศวกรโยธา

วิศวกรโยธา

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี ศาลาขาว
- ออกแบบและเขียนแบบ
- ถอดแบบและประเมินราคางานโครงการต่างๆ
- ตรวจสอบงาน, คุมงานติดตั้งเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าและระบบผลิตก๊าซชีวภาพ
- ติดตามงานโครงสร้างต่างๆ
หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 076875

Demi-Chef De Partie

Demi-Chef De Partie

งานประจำ : เงินเดือน 16,000-18,000

งานประจำ : 16,000-18,000 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี ศาลาขาว
- รักษาการแทนหัวหน้างานควบคุมการปฏิบัติการของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ออกมาตรงตามที่หน่วยงานกำหนดและเป็นระเบียบและถูกต้อง
- รับผิดชอบ Station ต่างๆให้เรียบร้อยและเป็นระเบียบ และพร้อมปฏิบัติการทุกเมื่อ
- ติดตาม เก็บรักษา ดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
- ควบคุมทีมในการปฏิบัติงานทั้งในและนอกสถานที่
- ควบคุมการปรุงอาหารของพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชาให้ออกมาตรงตามที่กำหนด ผู้ปฏิบัติงานและผู้ใต้บังคับบัญชา สามารถปรุงอาหารได้อย่างถูกต้อง ทั้งส่วนผสม หน้าตา รสชาติ และความสะอาด ตามที่ได้กำหน
หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 076879

ช่างไฟฟ้า

ช่างไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี ศาลาขาว
Wiring control panel, แก้ไขระบบตู้คอนโทรล
หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 076860

Casheir

Casheir

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 - 15,000

งานประจำ : 12,000 - 15,000 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี ศาลาขาว
- ขายสินค้า เปิดบิลขาย สรุปบิลปิดการขายประจำวัน เก็บเงิน รักษาเงินสด สรุปยอดบัตรเครดิต
- สรุปยอดขาย ทำรายงานขาย
- ออกใบกำกับภาษีให้ลูกค้า
- แนะนำโปรโมชั่น และการสมัครสมาชิก
หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 076880

วิศวกรเครื่องกล

วิศวกรเครื่องกล

งานประจำ : เงินเดือน 12,000-20,000

งานประจำ : 12,000-20,000 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี ศาลาขาว
ตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่อง Biogas generating set
หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 076874

ช่างเซอร์วิสเครื่องยนต์ GUASCOR

ช่างเซอร์วิสเครื่องยนต์ GUASCOR

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี ศาลาขาว
Maintenance เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน(Bio gas) Guascor นำเข้าจากสเปน
หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 076877

ช่างเซอร์วิสไฟฟ้า

ช่างเซอร์วิสไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน 8,000 ขึ้นไป

งานประจำ : 8,000 ขึ้นไป สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี ศาลาขาว
บริการงานซ่อมบำรุง งานไฟฟ้า
หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 076863

Bar Staff

Bar Staff

งานประจำ : เงินเดือน 15,000-18,000

งานประจำ : 15,000-18,000 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี ศาลาขาว
- ดูแลความพร้อมของเครื่องดื่มทุกชนิด ให้พร้อมให้บริการ
- ควบคุมการเตรียมเครื่องดื่มและภาชนะ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
- ดูแลการเก็บเครื่องดื่มให้ถูกต้องโดยประสานงานกับผู้จัดการร้านอาหารและแผนกจัดซื้อ
- แนะนำและให้ข้อมูลเกี่ยวกับไวน์และเครื่องดื่มต่างๆให้กับลูกค้า
- คิดค้นสูตรเครื่องดื่มใหม่ๆ และแสวงหาความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่มชนิดต่างๆ
- อบรมความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่มให้กับพนักงานบริการ
- ตรวจสอบปริมาณคงคลังเครื่องดื่มที่มีไว้บริการให้มีอยู่เพียงพอเสมอ
- ดูแลเรื่องความสะอาดของอุปก
หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 076868

Kitchen Porter/Kitchen Assistant

Kitchen Porter/Kitchen Assistant

งานประจำ : เงินเดือน 12,000

งานประจำ : 12,000 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี ศาลาขาว
- ทำความสะอาดครัว อุปกรณ์ พื้น ให้ถูกสุขลักษณะตลอดเวลา ตั้งแต่เริ่มจนหมดเวลาให้บริการ
- เก็บล้างภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เก็บของอย่างเป็นระเบียบ
- ทำความสะอาดบ่อดักไขมัน นำขยะไปทิ้ง
- ช่วยทำความสะอาดห้องอาหารและห้องน้ำ
หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 076867

Restaurant Manager

Restaurant Manager

งานประจำ : เงินเดือน 20,000 - 30,000

งานประจำ : 20,000 - 30,000 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี ศาลาขาว
- รับผิดชอบเรื่องอาหาร เครื่องดื่ม และงานบริการทั้งหมดในห้องอาหาร
- บริการอาหารและเครื่องดื่มตกแต่งหรือจัดแจงห้องอาหารให้ดูดี และสะดวกสบาย
- วางแผนการทำงานของพนักงานส่วนบริการและส่วนที่เกี่ยวข้อง จัดระบบการทำงานของพนักงานได้อย่างเหมาะสม
- ควบคุมดูแลเพื่อให้แน่ใจว่ามีจำนวนพนักงาน และอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอต่อการให้บริการ
- ตรวจบุคลิกภาพของพนักงานในเรื่องของความสะอาดเรียบร้อยและสุขอนามัยส่วนบุคคล
- รับผิดชอบในการฝึกอบรมพนักงานในด้านการบริการ และพนักงานส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้พน
หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี : 2 เดือนที่ผ่านมา

หางานสุพรรณบุรี สมัครงานสุพรรณบุรี รับสมัครพนักงานสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี ฝึกงานสุพรรณบุรี งานชั่วคราวสุพรรณบุรี งานนอกเวลาสุพรรณบุรี งานประจำสุพรรณบุรี งานราชการสุพรรณบุรี งานต่างประเทศสุพรรณบุรี งานอื่นๆสุพรรณบุรี
หางานสุพรรณบุรี สมัครงานสุพรรณบุรี รับสมัครพนักงานสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี ฝึกงานสุพรรณบุรี งานชั่วคราวสุพรรณบุรี งานนอกเวลาสุพรรณบุรี งานประจำสุพรรณบุรี งานราชการสุพรรณบุรี งานต่างประเทศสุพรรณบุรี งานอื่นๆสุพรรณบุรี