สุพรรณบุรี หางานสุพรรณบุรี สมัครงานสุพรรณบุรี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สุพรรณบุรี หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สุพรรณบุรี หางานสุพรรณบุรี สมัครงานสุพรรณบุรี รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ สุพรรณบุรี หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด สุพรรณบุรี Ø
หางานสุพรรณบุรี สมัครงานสุพรรณบุรี รับสมัครพนักงานสุพรรณบุรี

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 6082 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 124979

ตำแหน่งงานว่างธุรการประสานงานขาย

ตำแหน่งงานว่างธุรการประสานงานขาย

งานประจำ : เงินเดือน ตามเงื่อนไขบริษั

งานประจำ : ตามเงื่อนไขบริษั สุพรรณบุรี สองพี่น้อง ทุ่งคอก
ประสานงานภายในและภายนอกบริษัทฯ -ติดต่อประสานงานขายกับ Sale และลูกค้า ทำงานด้านเอกสาร ทำREPORT ทำใบเสนอราคา ดูแลและเก็บเอกสารงานฝ่ายขาย งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 121511

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยพนักงานขับรถขนส่ง (เด็กรถ)

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยพนักงานขับรถขนส่ง (เด็กรถ)

งานประจำ : เงินเดือน ตามเงื่อนไขบริษั

งานประจำ : ตามเงื่อนไขบริษั สุพรรณบุรี สองพี่น้อง ทุ่งคอก
เป็นผู้ช่วยพนักงานขับรถ เช่น ช่วยขนถ่ายสินค้า, ช่วยตรวจเช็คสินค้า และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี : 27 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 121513

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย สาขาบ่อวิน จ.ชลบุรี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย สาขาบ่อวิน จ.ชลบุรี

งานประจำ : เงินเดือน ตามเงื่อนไขบริษั

งานประจำ : ตามเงื่อนไขบริษั สุพรรณบุรี สองพี่น้อง ทุ่งคอก
เสนอขายสินค้าให้กับลูกค้าโครงการ
หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี : 27 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 119281

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคลังสินค้า

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน 12000-15000

งานประจำ : 12000-15000 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี ศาลาขาว
- ตรวจรับสินค้า/ เบิก/จ่ายสินค้า
- ตรวจปล่อยสินค้าและตัดสต๊อกสินค้า
- จัดเก็บสินค้าในคลังให้อยู่ในที่ที่เหมาะสม และอยู่ในสภาพดี
- ตรวจสอบและรายงานวันหมดอายุของสินค้าทุกสิ้นเดือน และรายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
- ตรวจนับสินค้าคงเหลือ และสรุปจัดทำรายงานสินค้าคงเหลือ
- เข้าใจระบบงานคลังสินค้าเป็นอย่างดี
- ตรวจเช็ครายการเบิก โอนสินค้าระหว่างสาขา และเบิกออกจากสโตร์
- เดินทางจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า (บางครั้ง)
หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 119280

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ รับ-ส่งสินค้า

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ รับ-ส่งสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน 11000-13000

งานประจำ : 11000-13000 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี ศาลาขาว
1. ขับรถส่งสินค้าให้กับบริษัทฯ โดยต้องรับผิดชอบเรื่องเวลาจัดส่งสินค้า ตามกำหนด/แผนงาน
2. รับผิดชอบสินค้าของบริษัทฯ ระหว่างการจัดส่ง ให้อยู่ในสภาพที่ลูกค้ายอมรับสินค้า
3. ดูแล รักษา บำรุง และทำความสะอาดรถขนส่ง
4. ตรวจสอบ/ตรวจนับ สินค้าให้ครบถ้วนก่อนขึ้นรถ
5. รับผิดชอบเอกสารส่งสินค้า (บิล) โดยให้ลูกค้าลงชื่อรับสินค้าให้เรียบร้อย
6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

**ปฏิบัติงานที่จังหวัดนนทบุรี**
หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 117732

ตำแหน่งงานว่างกุมารแพทย์ Full Time

ตำแหน่งงานว่างกุมารแพทย์ Full Time

งานประจำ : เงินเดือน ประกันรายได้ขั้น

งานประจำ : ประกันรายได้ขั้น สุพรรณบุรี อู่ทอง อู่ทอง
เป็นกุมารแพทย์ รักษาผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาล
หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 117728

ตำแหน่งงานว่างพยาบาลวิชาชีพ

ตำแหน่งงานว่างพยาบาลวิชาชีพ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สุพรรณบุรี อู่ทอง อู่ทอง
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ ถูกต้อง ปลอดภัย และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 117730

ตำแหน่งงานว่างเภสัชกร Full Time

ตำแหน่งงานว่างเภสัชกร Full Time

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สุพรรณบุรี อู่ทอง อู่ทอง
ดูแลด้านระบบยา งานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก / ผู้ป่วยใน ให้คำแนะนำด้านยา จัดทำรายงานต่าง ๆ และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 117729

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย / ผู้ช่วยพยาบาล

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย / ผู้ช่วยพยาบาล

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สุพรรณบุรี อู่ทอง อู่ทอง
ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย , ผู้ช่วยพยาบาล ในหน่วยงานผู้ป่วยใน , ห้องผ่าตัด , ห้องคลอด หรือ อื่น ๆ

หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 117731

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่โภชนาการ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่โภชนาการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามค่าแรงขั้นต่ำ

งานประจำ : ตามค่าแรงขั้นต่ำ สุพรรณบุรี อู่ทอง อู่ทอง
เป็นผู้ช่วยแม่ครัว ทำงานในห้องครัว , เสิร์ฟอาหาร ล้างจาน - ชาม หรือ งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 116465

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย ประจำสาขาโคราช

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย ประจำสาขาโคราช

งานประจำ : เงินเดือน ตามเงื่อนไขบริษั

งานประจำ : ตามเงื่อนไขบริษั สุพรรณบุรี สองพี่น้อง ทุ่งคอก
แนะนำและสาธิตวิธีการใช้สินค้า เสนอขายสินค้าให้กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 115743

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรสิ่งแวดล้อม

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรสิ่งแวดล้อม

งานประจำ : เงินเดือน 20,000 บ.

งานประจำ : 20,000 บ. สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สนามชัย
-นำเสนอระบบ และผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯให้กับลูกค้า ที่ปรึกษา นักวิชาการ
- สร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มผู้ออกแบบและกลุ่มเป้าหมาย
- ติดตามงาน ทำนัดกับกลุ่มผู้ออกแบบ
หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 115746

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรขายต่างประเทศ

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรขายต่างประเทศ

งานประจำ : เงินเดือน 40,000 บ.

งานประจำ : 40,000 บ. สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สนามชัย
1. ประมาณการยอดขายได้อย่างแม่นยำ
2. สามารถควบคุมค่าใช้จ่าย
3. วางแผนและร่วมสร้างธุรกิจใหม่กับลูกค้าต่างประเทศ
4. ประสานงานภายในองค์กรเพื่อแก้ปัญหาให้ลูกค้า
หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 115739

ตำแหน่งงานว่างSale มอร์เตอร์ไซด์

ตำแหน่งงานว่างSale มอร์เตอร์ไซด์

งานประจำ : เงินเดือน 15,000+

งานประจำ : 15,000+ สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สนามชัย
ตรวจเช็คคุณภาพน้ำ การเดินระบบของเครื่องจักร และ ซ่อมบำรุงเครื่องลอยตะกอนฟองละเอียด
หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 115742

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรพลังงาน

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรพลังงาน

งานประจำ : เงินเดือน 2,000 บ.

งานประจำ : 2,000 บ. สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สนามชัย
1. วัดค่าพลังงาน และติดตั้งเครื่องมือวัดก่อนและหลังเข้าโครงการ
2. สรุปข้อมูลในการวัดค่าและจัดทำรายงาน
3. เสนอวิธีในการประหยัดพลังงาน
หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 115745

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรขายด้านสิ่งแวดล้อม

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรขายด้านสิ่งแวดล้อม

งานประจำ : เงินเดือน 20000+

งานประจำ : 20000+ สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สนามชัย
-นำเสนอและแนะนำทางด้านสเปคของผลิตภัณฑ์กับลูกค้าและที่ปรึกษาได้
-กับลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
-สามารถติดต่อประสานการส่งออกสินค้าไปให้ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศได้
-หากมีประสบการณ์ทางด้านระบบน้ำมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 115741

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการลูกค้าหลักและลูกค้าต่างประเทศ

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการลูกค้าหลักและลูกค้าต่างประเทศ

งานประจำ : เงินเดือน 25000+

งานประจำ : 25000+ สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สนามชัย
1. ประมาณการยอดขายและความต้องการของลูกค้า
2. ดูแลและควบคุมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ key Account ให้เกิดประโยชน์
3. วางแผนและร่วมสร้างธุรกิจใหม่กับลูกค้า

หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 115749

ตำแหน่งงานว่างวิศวกร/ช่างเทคนิค ประจำจังหวัดขอนแก่น (โซนภาคอีสานตอนบน)

ตำแหน่งงานว่างวิศวกร/ช่างเทคนิค ประจำจังหวัดขอนแก่น (โซนภาคอีสานตอนบน)

งานประจำ : เงินเดือน 18,000 บาท ขึ้นไป

งานประจำ : 18,000 บาท ขึ้นไป สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สนามชัย
ติดตั้ง ซ่อมบำรุง และ ซ่อมแซมเครื่องฯ ให้ลูกค้าในโซนภาคอีสานตอนบน ลักษณะการทำงานแบบ Work@Home ทำงานร่วมกับทีมที่ประจำอยู่จ.ขอนแก่น
โดยบรรจุเป็นพนักงานประจำ จะได้รับค่าตอบแทน โบนัส และสวัสดิการ ตามระเบียบของทางบริษัทฯ

หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 115747

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการสินค้าโอโซน/Technical Support Product Ozone

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการสินค้าโอโซน/Technical Support Product Ozone

งานประจำ : เงินเดือน 40000+

งานประจำ : 40000+ สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สนามชัย
1. สนับข้อมูลความรู้ทางด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์กับที่ปรึกษาและลูกค้า
2. นำเสนองานงานออกแบบและประเมินราคา
หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 115744

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการด้านการจัดการพลังงาน (ESCO Business Manager)

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการด้านการจัดการพลังงาน (ESCO Business Manager)

งานประจำ : เงินเดือน 30,000+

งานประจำ : 30,000+ สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สนามชัย
1. วางแผน กำกับ ดูแลและบริหารงานด้านการจัดการพลังงาน
2. กำหนด ติดตามแผนงานด้านการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์บริษัทฯ
3. สนับสนุนทางด้านข้อมูล งานด้านการจัดการพลังงานให้กับฝ่ายต่างๆทีเกี่ยวข้อง
4. สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

หางานสุพรรณบุรี สมัครงานสุพรรณบุรี รับสมัครพนักงานสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี ฝึกงานสุพรรณบุรี งานชั่วคราวสุพรรณบุรี งานนอกเวลาสุพรรณบุรี งานประจำสุพรรณบุรี งานราชการสุพรรณบุรี งานต่างประเทศสุพรรณบุรี งานอื่นๆสุพรรณบุรี
หางานสุพรรณบุรี สมัครงานสุพรรณบุรี รับสมัครพนักงานสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี ฝึกงานสุพรรณบุรี งานชั่วคราวสุพรรณบุรี งานนอกเวลาสุพรรณบุรี งานประจำสุพรรณบุรี งานราชการสุพรรณบุรี งานต่างประเทศสุพรรณบุรี งานอื่นๆสุพรรณบุรี