สุพรรณบุรี หางานสุพรรณบุรี สมัครงานสุพรรณบุรี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สุพรรณบุรี หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สุพรรณบุรี หางานสุพรรณบุรี สมัครงานสุพรรณบุรี รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ สุพรรณบุรี หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด สุพรรณบุรี Ø
หางานสุพรรณบุรี สมัครงานสุพรรณบุรี รับสมัครพนักงานสุพรรณบุรี

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 8 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 090950

ตำแหน่งงานว่างธุรการจัดซื้อ

ตำแหน่งงานว่างธุรการจัดซื้อ

งานประจำ : เงินเดือน ตามเงื่อนไขบริษั

งานประจำ : ตามเงื่อนไขบริษั สุพรรณบุรี สองพี่น้อง ทุ่งคอก
ประสานงาน,ติดตามการสั่งซื้อสินค้า
หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 090707

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อ

งานประจำ : เงินเดือน 15,000-20,000

งานประจำ : 15,000-20,000 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี ศาลาขาว
-ติดต่อประสานงานกับ Supplier
-ต่อรองราคาสินค้า
หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 087419

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน 10000+

งานประจำ : 10000+ สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สนามชัย
1. ประสานงานด้านบุคคลและธุรการ
2. ดำเนินงานด้านเอกสารบุคคล
3. จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์กิจกรรมของบริษัทฯ
4. ควบคุมการเบิกจ่ายและสรุปการเบิกอุปกรณ์สำนักงาน
5. ดูแลการขึ้นทะเบียนสินทรัพย์อุปกรณ์สำนักงาน
6. ทำค่าแรงพนักงานรายวัน
7. รับรองแขกเยี่ยมชมโรงงาน
8. ทดสอบข้อสอบเบื้องต้นพนักงานเข้าสัมภาษณ์งาน
หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 085875

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรจัดหา

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรจัดหา

งานประจำ : เงินเดือน 18000+

งานประจำ : 18000+ สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สนามชัย
1. จัดหาวัตถุดิบตามความต้องการ
2. สามารถเปรียบเทียบสเปคและอ่านสเปคเข้าใจ
3. การหา Product มาขายแบบซื้อมาขายไป


หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 085874

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโครงการ/หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุงและบริการ

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโครงการ/หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุงและบริการ

งานประจำ : เงินเดือน 20,000 บ.

งานประจำ : 20,000 บ. สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สนามชัย
1.วางแผนงานการติดตั้ง
2.กำหนดกลยุทธ์ในการบริหารโครงการ
3.ระบุและเลือกทรัพยากรที่จำเป็นของโครงการ
4.ควบคุมการดำเนินโครงการ
5.ควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
6.ควบคุมการปฏิบัติงานให้ได้คุณภาพ
หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 086069

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนก/วิศวกรประกันคุณภาพวัตถุดิบ/ช่างเทคนิค RMQA

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนก/วิศวกรประกันคุณภาพวัตถุดิบ/ช่างเทคนิค RMQA

งานประจำ : เงินเดือน 15000+

งานประจำ : 15000+ สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สนามชัย
- จัดหาและอนุมัติวัตถุดิบตัวใหม่
- ทบทวนการตรวจสอบการได้รับมอบวัตถุดิบให้อยู่ภายใน Spec ที่ต้องการ
- เมื่อพบปัญหาสามารถรายงาน และดำเนินการแก้ไขติดต่อส่งคืนผู้ส่งมอบได้
หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี : 2 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 080355

หัวหน้าแผนกบุคคลและธุรการ/เจ้าหน้าที่

หัวหน้าแผนกบุคคลและธุรการ/เจ้าหน้าที่

งานประจำ : เงินเดือน 13,000+

งานประจำ : 13,000+ สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สนามชัย
ดูแลงานสรรหาพนักงานตามแผนกำลังพล
ดูแลงานด้านฝึกอบรมพนักงาน Inhouse และ Public
ดูแลงานสวัสดิการของพนักงาน
ดูแลงานและประสานด้านธุรการต่างๆ
หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 079554

ช่างพ่นสีรถยนต์

ช่างพ่นสีรถยนต์

งานประจำ : เงินเดือน 17,000+

งานประจำ : 17,000+ สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สนามชัย
1. วางแผนงบประมาณของแผนก
2. วางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาด
3. เพิ่มนวัตกรรมด้านการตลาดใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพ

หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 077764

พนักงานวิจัยและพัฒนา (RD)

พนักงานวิจัยและพัฒนา (RD)

งานประจำ : เงินเดือน ตามแต่ตกลง

งานประจำ : ตามแต่ตกลง สุพรรณบุรี สองพี่น้อง ทุ่งคอก
ดำเนินการทดสอบคุณสมบัติต่างๆ ของสินค้า ให้เป็นไปตามเป้าหมายคุณภาพและนโยบายของบริษัท
หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 077767

พนักงานแผนกผลิต

พนักงานแผนกผลิต

งานประจำ : เงินเดือน ตามเงื่อนไขบริษั

งานประจำ : ตามเงื่อนไขบริษั สุพรรณบุรี สองพี่น้อง ทุ่งคอก
ทำงานในแผนกผลิตสินค้า การบรรจุสินค้า
หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 076871

Project Engineer

Project Engineer

งานราชการ : เงินเดือน 30,000-40,000

งานราชการ : 30,000-40,000 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี ศาลาขาว
- สำรวจและรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นของโครงการ พร้อมทั้งวิเคราะห์ เพื่อใช้ประเมินความเป็นไปได้การเริ่มต้นโครงการ
- ควบคุมงานก่อสร้าง ตามแบบวิศวกรรม, ติดตามความคืบหน้าของโครงการ
- วางแผน ควบคุมการดำเนินการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งจัดการคน ระยะเวลาดำเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งจัดการคน ระยะเวลาดำเนินโครงการและงบประมาณให้ได้ตามเป้าหมาย
- ประสานงานกับลูกค้าและผู้รับเหมา รวมทั้งหน่วยงานราชการและรัฐสาหกิจ
- สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาหน้างานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
- จัดทำและสนับสนุนข้อมู
หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 076876

ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี ศาลาขาว
Wiring control panel , แก้ไขระบบตู้คอนโทรล
หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี : 5 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 076872

เจ้าหน้าที่ Media & E-Commerce

เจ้าหน้าที่ Media & E-Commerce

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี ศาลาขาว
สามารถ่ายภาพนิ่ง, วีดีโอ, ตัดต่อ, ทำคลิปโฆษณา, สร้างเว็บไซด์, ทำ e-Commerce ขายสินค้า online, ทำสื่อทางการตลาดทั้ง offline และ online, ออกแบบ brochure, poster และงาน media อื่นๆ
หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 076869

Commis I

Commis I

งานประจำ : เงินเดือน 14,000-16,000

งานประจำ : 14,000-16,000 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี ศาลาขาว
ประจำครัวร้อน,ประจำครัวเย็น,ประจำครัวหวาน

- รับผิดชอบ Station งานของตนเองตามที่ได้รับมอบหมาย ให้ถูกต้องและรวดเร็วให้เรียบร้อยและเป็นระเบียบ และพร้อมปฏิบัติการตลอดเวลา
- ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ทั้งในและนอกสถานที่
- จัดเตรียมวัตถุดิบ และเครื่องปรุงให้ถูกต้องครบถ้วนตาม แผนงาน
- ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งานให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ทำการแจ้งหัวหน้าเมื่อพบอุปกรณ์เครื่องมือเสียหายหรือชำรุด จนไม่สามารถซ่อมบำรุงด้วยตนเองได้
- ตรวจเช็คปริมาณเครื่องปรุงในstation ที่รับผ
หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 076865

Commis Waiter/Commis Waitress

Commis Waiter/Commis Waitress

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 - 16,000

งานประจำ : 12,000 - 16,000 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี ศาลาขาว
- บริการอาหารและเครื่องดื่ม
- จัดวางโต๊ะเก้าอี้ และอุปกรณ์เครื่องใช้บนโต๊ะ
- ต้อนรับลูกค้า
- รับออเดอร์ หรือคำสั่งเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มจากลูกค้า
- ยกอาหารที่ทำเสร็จจากครัวมาที่ห้องอาหารและนำอาหารและเครื่องดื่มไปเสิร์ฟ
- ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์บนโต๊ะต่างๆ เช่น มีด ช้อนส้อม ให้เหมาะกับอาหารของลูกค้าที่สั่ง และเคลียร์โต๊ะเมื่อลูกค้ารับประทานอาหารเสร็จแล้ว นำอุปกรณ์ต่างๆ ที่ลูกค้าใช้แล้วกลับไปในครัวเพื่อทำความสะอาด
- กล่าวขอบคุณเมื่อแขกจะกลับ หรือส่งแขก
- ทำความสะอาดห้องอาหาร
หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 076881

วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเล็คทรอนิกส์

วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเล็คทรอนิกส์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี ศาลาขาว
- เขียนวงจรควบคุมทางไฟฟ้า/อิเล็คทรอนิกส์
- ตรวจสอบ, แก้ไข งานแผงควบคุม สำหรับ Gas Generator Set
หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 076878

วิศวกรโยธา

วิศวกรโยธา

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี ศาลาขาว
- ออกแบบและเขียนแบบ
- ถอดแบบและประเมินราคางานโครงการต่างๆ
- ตรวจสอบงาน, คุมงานติดตั้งเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าและระบบผลิตก๊าซชีวภาพ
- ติดตามงานโครงสร้างต่างๆ
หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 076875

Demi-Chef De Partie

Demi-Chef De Partie

งานประจำ : เงินเดือน 16,000-18,000

งานประจำ : 16,000-18,000 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี ศาลาขาว
- รักษาการแทนหัวหน้างานควบคุมการปฏิบัติการของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ออกมาตรงตามที่หน่วยงานกำหนดและเป็นระเบียบและถูกต้อง
- รับผิดชอบ Station ต่างๆให้เรียบร้อยและเป็นระเบียบ และพร้อมปฏิบัติการทุกเมื่อ
- ติดตาม เก็บรักษา ดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
- ควบคุมทีมในการปฏิบัติงานทั้งในและนอกสถานที่
- ควบคุมการปรุงอาหารของพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชาให้ออกมาตรงตามที่กำหนด ผู้ปฏิบัติงานและผู้ใต้บังคับบัญชา สามารถปรุงอาหารได้อย่างถูกต้อง ทั้งส่วนผสม หน้าตา รสชาติ และความสะอาด ตามที่ได้กำหน
หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี : 5 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 076879

ช่างไฟฟ้า

ช่างไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี ศาลาขาว
Wiring control panel, แก้ไขระบบตู้คอนโทรล
หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 076860

Casheir

Casheir

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 - 15,000

งานประจำ : 12,000 - 15,000 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี ศาลาขาว
- ขายสินค้า เปิดบิลขาย สรุปบิลปิดการขายประจำวัน เก็บเงิน รักษาเงินสด สรุปยอดบัตรเครดิต
- สรุปยอดขาย ทำรายงานขาย
- ออกใบกำกับภาษีให้ลูกค้า
- แนะนำโปรโมชั่น และการสมัครสมาชิก
หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี : 5 เดือนที่ผ่านมา

หางานสุพรรณบุรี สมัครงานสุพรรณบุรี รับสมัครพนักงานสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี ฝึกงานสุพรรณบุรี งานชั่วคราวสุพรรณบุรี งานนอกเวลาสุพรรณบุรี งานประจำสุพรรณบุรี งานราชการสุพรรณบุรี งานต่างประเทศสุพรรณบุรี งานอื่นๆสุพรรณบุรี
หางานสุพรรณบุรี สมัครงานสุพรรณบุรี รับสมัครพนักงานสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี ฝึกงานสุพรรณบุรี งานชั่วคราวสุพรรณบุรี งานนอกเวลาสุพรรณบุรี งานประจำสุพรรณบุรี งานราชการสุพรรณบุรี งานต่างประเทศสุพรรณบุรี งานอื่นๆสุพรรณบุรี