สุพรรณบุรี งานประจำ สุพรรณบุรี หางานสุพรรณบุรี สมัครงานสุพรรณบุรี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สุพรรณบุรี งานประจำ สุพรรณบุรี หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สุพรรณบุรี งานประจำ สุพรรณบุรี หางานสุพรรณบุรี สมัครงานสุพรรณบุรี รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ สุพรรณบุรี งานประจำ สุพรรณบุรี หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด สุพรรณบุรี Ø
หางานสุพรรณบุรี สมัครงานสุพรรณบุรี รับสมัครพนักงานสุพรรณบุรี

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 6082 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 124979

ตำแหน่งงานว่างธุรการประสานงานขาย

ตำแหน่งงานว่างธุรการประสานงานขาย

งานประจำ : เงินเดือน ตามเงื่อนไขบริษั

งานประจำ : ตามเงื่อนไขบริษั สุพรรณบุรี สองพี่น้อง ทุ่งคอก
ประสานงานภายในและภายนอกบริษัทฯ -ติดต่อประสานงานขายกับ Sale และลูกค้า ทำงานด้านเอกสาร ทำREPORT ทำใบเสนอราคา ดูแลและเก็บเอกสารงานฝ่ายขาย งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 121511

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยพนักงานขับรถขนส่ง (เด็กรถ)

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยพนักงานขับรถขนส่ง (เด็กรถ)

งานประจำ : เงินเดือน ตามเงื่อนไขบริษั

งานประจำ : ตามเงื่อนไขบริษั สุพรรณบุรี สองพี่น้อง ทุ่งคอก
เป็นผู้ช่วยพนักงานขับรถ เช่น ช่วยขนถ่ายสินค้า, ช่วยตรวจเช็คสินค้า และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี : 27 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 121513

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย สาขาบ่อวิน จ.ชลบุรี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย สาขาบ่อวิน จ.ชลบุรี

งานประจำ : เงินเดือน ตามเงื่อนไขบริษั

งานประจำ : ตามเงื่อนไขบริษั สุพรรณบุรี สองพี่น้อง ทุ่งคอก
เสนอขายสินค้าให้กับลูกค้าโครงการ
หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี : 27 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 119281

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคลังสินค้า

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน 12000-15000

งานประจำ : 12000-15000 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี ศาลาขาว
- ตรวจรับสินค้า/ เบิก/จ่ายสินค้า
- ตรวจปล่อยสินค้าและตัดสต๊อกสินค้า
- จัดเก็บสินค้าในคลังให้อยู่ในที่ที่เหมาะสม และอยู่ในสภาพดี
- ตรวจสอบและรายงานวันหมดอายุของสินค้าทุกสิ้นเดือน และรายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
- ตรวจนับสินค้าคงเหลือ และสรุปจัดทำรายงานสินค้าคงเหลือ
- เข้าใจระบบงานคลังสินค้าเป็นอย่างดี
- ตรวจเช็ครายการเบิก โอนสินค้าระหว่างสาขา และเบิกออกจากสโตร์
- เดินทางจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า (บางครั้ง)
หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 119280

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ รับ-ส่งสินค้า

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ รับ-ส่งสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน 11000-13000

งานประจำ : 11000-13000 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี ศาลาขาว
1. ขับรถส่งสินค้าให้กับบริษัทฯ โดยต้องรับผิดชอบเรื่องเวลาจัดส่งสินค้า ตามกำหนด/แผนงาน
2. รับผิดชอบสินค้าของบริษัทฯ ระหว่างการจัดส่ง ให้อยู่ในสภาพที่ลูกค้ายอมรับสินค้า
3. ดูแล รักษา บำรุง และทำความสะอาดรถขนส่ง
4. ตรวจสอบ/ตรวจนับ สินค้าให้ครบถ้วนก่อนขึ้นรถ
5. รับผิดชอบเอกสารส่งสินค้า (บิล) โดยให้ลูกค้าลงชื่อรับสินค้าให้เรียบร้อย
6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

**ปฏิบัติงานที่จังหวัดนนทบุรี**
หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 117732

ตำแหน่งงานว่างกุมารแพทย์ Full Time

ตำแหน่งงานว่างกุมารแพทย์ Full Time

งานประจำ : เงินเดือน ประกันรายได้ขั้น

งานประจำ : ประกันรายได้ขั้น สุพรรณบุรี อู่ทอง อู่ทอง
เป็นกุมารแพทย์ รักษาผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาล
หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 117728

ตำแหน่งงานว่างพยาบาลวิชาชีพ

ตำแหน่งงานว่างพยาบาลวิชาชีพ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สุพรรณบุรี อู่ทอง อู่ทอง
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ ถูกต้อง ปลอดภัย และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 117730

ตำแหน่งงานว่างเภสัชกร Full Time

ตำแหน่งงานว่างเภสัชกร Full Time

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สุพรรณบุรี อู่ทอง อู่ทอง
ดูแลด้านระบบยา งานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก / ผู้ป่วยใน ให้คำแนะนำด้านยา จัดทำรายงานต่าง ๆ และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 117729

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย / ผู้ช่วยพยาบาล

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย / ผู้ช่วยพยาบาล

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สุพรรณบุรี อู่ทอง อู่ทอง
ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย , ผู้ช่วยพยาบาล ในหน่วยงานผู้ป่วยใน , ห้องผ่าตัด , ห้องคลอด หรือ อื่น ๆ

หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 117731

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่โภชนาการ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่โภชนาการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามค่าแรงขั้นต่ำ

งานประจำ : ตามค่าแรงขั้นต่ำ สุพรรณบุรี อู่ทอง อู่ทอง
เป็นผู้ช่วยแม่ครัว ทำงานในห้องครัว , เสิร์ฟอาหาร ล้างจาน - ชาม หรือ งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 116465

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย ประจำสาขาโคราช

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย ประจำสาขาโคราช

งานประจำ : เงินเดือน ตามเงื่อนไขบริษั

งานประจำ : ตามเงื่อนไขบริษั สุพรรณบุรี สองพี่น้อง ทุ่งคอก
แนะนำและสาธิตวิธีการใช้สินค้า เสนอขายสินค้าให้กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 115743

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรสิ่งแวดล้อม

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรสิ่งแวดล้อม

งานประจำ : เงินเดือน 20,000 บ.

งานประจำ : 20,000 บ. สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สนามชัย
-นำเสนอระบบ และผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯให้กับลูกค้า ที่ปรึกษา นักวิชาการ
- สร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มผู้ออกแบบและกลุ่มเป้าหมาย
- ติดตามงาน ทำนัดกับกลุ่มผู้ออกแบบ
หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 115746

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรขายต่างประเทศ

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรขายต่างประเทศ

งานประจำ : เงินเดือน 40,000 บ.

งานประจำ : 40,000 บ. สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สนามชัย
1. ประมาณการยอดขายได้อย่างแม่นยำ
2. สามารถควบคุมค่าใช้จ่าย
3. วางแผนและร่วมสร้างธุรกิจใหม่กับลูกค้าต่างประเทศ
4. ประสานงานภายในองค์กรเพื่อแก้ปัญหาให้ลูกค้า
หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 115739

ตำแหน่งงานว่างSale มอร์เตอร์ไซด์

ตำแหน่งงานว่างSale มอร์เตอร์ไซด์

งานประจำ : เงินเดือน 15,000+

งานประจำ : 15,000+ สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สนามชัย
ตรวจเช็คคุณภาพน้ำ การเดินระบบของเครื่องจักร และ ซ่อมบำรุงเครื่องลอยตะกอนฟองละเอียด
หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 115742

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรพลังงาน

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรพลังงาน

งานประจำ : เงินเดือน 2,000 บ.

งานประจำ : 2,000 บ. สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สนามชัย
1. วัดค่าพลังงาน และติดตั้งเครื่องมือวัดก่อนและหลังเข้าโครงการ
2. สรุปข้อมูลในการวัดค่าและจัดทำรายงาน
3. เสนอวิธีในการประหยัดพลังงาน
หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 115745

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรขายด้านสิ่งแวดล้อม

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรขายด้านสิ่งแวดล้อม

งานประจำ : เงินเดือน 20000+

งานประจำ : 20000+ สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สนามชัย
-นำเสนอและแนะนำทางด้านสเปคของผลิตภัณฑ์กับลูกค้าและที่ปรึกษาได้
-กับลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
-สามารถติดต่อประสานการส่งออกสินค้าไปให้ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศได้
-หากมีประสบการณ์ทางด้านระบบน้ำมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 115741

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการลูกค้าหลักและลูกค้าต่างประเทศ

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการลูกค้าหลักและลูกค้าต่างประเทศ

งานประจำ : เงินเดือน 25000+

งานประจำ : 25000+ สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สนามชัย
1. ประมาณการยอดขายและความต้องการของลูกค้า
2. ดูแลและควบคุมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ key Account ให้เกิดประโยชน์
3. วางแผนและร่วมสร้างธุรกิจใหม่กับลูกค้า

หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 115749

ตำแหน่งงานว่างวิศวกร/ช่างเทคนิค ประจำจังหวัดขอนแก่น (โซนภาคอีสานตอนบน)

ตำแหน่งงานว่างวิศวกร/ช่างเทคนิค ประจำจังหวัดขอนแก่น (โซนภาคอีสานตอนบน)

งานประจำ : เงินเดือน 18,000 บาท ขึ้นไป

งานประจำ : 18,000 บาท ขึ้นไป สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สนามชัย
ติดตั้ง ซ่อมบำรุง และ ซ่อมแซมเครื่องฯ ให้ลูกค้าในโซนภาคอีสานตอนบน ลักษณะการทำงานแบบ Work@Home ทำงานร่วมกับทีมที่ประจำอยู่จ.ขอนแก่น
โดยบรรจุเป็นพนักงานประจำ จะได้รับค่าตอบแทน โบนัส และสวัสดิการ ตามระเบียบของทางบริษัทฯ

หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 115747

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการสินค้าโอโซน/Technical Support Product Ozone

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการสินค้าโอโซน/Technical Support Product Ozone

งานประจำ : เงินเดือน 40000+

งานประจำ : 40000+ สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สนามชัย
1. สนับข้อมูลความรู้ทางด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์กับที่ปรึกษาและลูกค้า
2. นำเสนองานงานออกแบบและประเมินราคา
หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 115744

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการด้านการจัดการพลังงาน (ESCO Business Manager)

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการด้านการจัดการพลังงาน (ESCO Business Manager)

งานประจำ : เงินเดือน 30,000+

งานประจำ : 30,000+ สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สนามชัย
1. วางแผน กำกับ ดูแลและบริหารงานด้านการจัดการพลังงาน
2. กำหนด ติดตามแผนงานด้านการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์บริษัทฯ
3. สนับสนุนทางด้านข้อมูล งานด้านการจัดการพลังงานให้กับฝ่ายต่างๆทีเกี่ยวข้อง
4. สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

หางานสุพรรณบุรี สมัครงานสุพรรณบุรี รับสมัครพนักงานสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี ฝึกงานสุพรรณบุรี งานชั่วคราวสุพรรณบุรี งานนอกเวลาสุพรรณบุรี งานประจำสุพรรณบุรี งานราชการสุพรรณบุรี งานต่างประเทศสุพรรณบุรี งานอื่นๆสุพรรณบุรี
หางานสุพรรณบุรี สมัครงานสุพรรณบุรี รับสมัครพนักงานสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี ฝึกงานสุพรรณบุรี งานชั่วคราวสุพรรณบุรี งานนอกเวลาสุพรรณบุรี งานประจำสุพรรณบุรี งานราชการสุพรรณบุรี งานต่างประเทศสุพรรณบุรี งานอื่นๆสุพรรณบุรี