สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี หางานสุพรรณบุรี สมัครงานสุพรรณบุรี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี หางานสุพรรณบุรี สมัครงานสุพรรณบุรี รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด สุพรรณบุรี Ø
หางานสุพรรณบุรี สมัครงานสุพรรณบุรี รับสมัครพนักงานสุพรรณบุรี

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 6082 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 119281

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคลังสินค้า

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน 12000-15000

งานประจำ : 12000-15000 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี ศาลาขาว
- ตรวจรับสินค้า/ เบิก/จ่ายสินค้า
- ตรวจปล่อยสินค้าและตัดสต๊อกสินค้า
- จัดเก็บสินค้าในคลังให้อยู่ในที่ที่เหมาะสม และอยู่ในสภาพดี
- ตรวจสอบและรายงานวันหมดอายุของสินค้าทุกสิ้นเดือน และรายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
- ตรวจนับสินค้าคงเหลือ และสรุปจัดทำรายงานสินค้าคงเหลือ
- เข้าใจระบบงานคลังสินค้าเป็นอย่างดี
- ตรวจเช็ครายการเบิก โอนสินค้าระหว่างสาขา และเบิกออกจากสโตร์
- เดินทางจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า (บางครั้ง)
หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 119280

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ รับ-ส่งสินค้า

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ รับ-ส่งสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน 11000-13000

งานประจำ : 11000-13000 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี ศาลาขาว
1. ขับรถส่งสินค้าให้กับบริษัทฯ โดยต้องรับผิดชอบเรื่องเวลาจัดส่งสินค้า ตามกำหนด/แผนงาน
2. รับผิดชอบสินค้าของบริษัทฯ ระหว่างการจัดส่ง ให้อยู่ในสภาพที่ลูกค้ายอมรับสินค้า
3. ดูแล รักษา บำรุง และทำความสะอาดรถขนส่ง
4. ตรวจสอบ/ตรวจนับ สินค้าให้ครบถ้วนก่อนขึ้นรถ
5. รับผิดชอบเอกสารส่งสินค้า (บิล) โดยให้ลูกค้าลงชื่อรับสินค้าให้เรียบร้อย
6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

**ปฏิบัติงานที่จังหวัดนนทบุรี**
หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 115743

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรสิ่งแวดล้อม

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรสิ่งแวดล้อม

งานประจำ : เงินเดือน 20,000 บ.

งานประจำ : 20,000 บ. สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สนามชัย
-นำเสนอระบบ และผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯให้กับลูกค้า ที่ปรึกษา นักวิชาการ
- สร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มผู้ออกแบบและกลุ่มเป้าหมาย
- ติดตามงาน ทำนัดกับกลุ่มผู้ออกแบบ
หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 115746

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรขายต่างประเทศ

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรขายต่างประเทศ

งานประจำ : เงินเดือน 40,000 บ.

งานประจำ : 40,000 บ. สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สนามชัย
1. ประมาณการยอดขายได้อย่างแม่นยำ
2. สามารถควบคุมค่าใช้จ่าย
3. วางแผนและร่วมสร้างธุรกิจใหม่กับลูกค้าต่างประเทศ
4. ประสานงานภายในองค์กรเพื่อแก้ปัญหาให้ลูกค้า
หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 115739

ตำแหน่งงานว่างSale มอร์เตอร์ไซด์

ตำแหน่งงานว่างSale มอร์เตอร์ไซด์

งานประจำ : เงินเดือน 15,000+

งานประจำ : 15,000+ สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สนามชัย
ตรวจเช็คคุณภาพน้ำ การเดินระบบของเครื่องจักร และ ซ่อมบำรุงเครื่องลอยตะกอนฟองละเอียด
หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 115742

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรพลังงาน

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรพลังงาน

งานประจำ : เงินเดือน 2,000 บ.

งานประจำ : 2,000 บ. สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สนามชัย
1. วัดค่าพลังงาน และติดตั้งเครื่องมือวัดก่อนและหลังเข้าโครงการ
2. สรุปข้อมูลในการวัดค่าและจัดทำรายงาน
3. เสนอวิธีในการประหยัดพลังงาน
หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 115745

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรขายด้านสิ่งแวดล้อม

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรขายด้านสิ่งแวดล้อม

งานประจำ : เงินเดือน 20000+

งานประจำ : 20000+ สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สนามชัย
-นำเสนอและแนะนำทางด้านสเปคของผลิตภัณฑ์กับลูกค้าและที่ปรึกษาได้
-กับลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
-สามารถติดต่อประสานการส่งออกสินค้าไปให้ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศได้
-หากมีประสบการณ์ทางด้านระบบน้ำมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 115741

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการลูกค้าหลักและลูกค้าต่างประเทศ

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการลูกค้าหลักและลูกค้าต่างประเทศ

งานประจำ : เงินเดือน 25000+

งานประจำ : 25000+ สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สนามชัย
1. ประมาณการยอดขายและความต้องการของลูกค้า
2. ดูแลและควบคุมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ key Account ให้เกิดประโยชน์
3. วางแผนและร่วมสร้างธุรกิจใหม่กับลูกค้า

หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 115749

ตำแหน่งงานว่างวิศวกร/ช่างเทคนิค ประจำจังหวัดขอนแก่น (โซนภาคอีสานตอนบน)

ตำแหน่งงานว่างวิศวกร/ช่างเทคนิค ประจำจังหวัดขอนแก่น (โซนภาคอีสานตอนบน)

งานประจำ : เงินเดือน 18,000 บาท ขึ้นไป

งานประจำ : 18,000 บาท ขึ้นไป สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สนามชัย
ติดตั้ง ซ่อมบำรุง และ ซ่อมแซมเครื่องฯ ให้ลูกค้าในโซนภาคอีสานตอนบน ลักษณะการทำงานแบบ Work@Home ทำงานร่วมกับทีมที่ประจำอยู่จ.ขอนแก่น
โดยบรรจุเป็นพนักงานประจำ จะได้รับค่าตอบแทน โบนัส และสวัสดิการ ตามระเบียบของทางบริษัทฯ

หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 115747

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการสินค้าโอโซน/Technical Support Product Ozone

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการสินค้าโอโซน/Technical Support Product Ozone

งานประจำ : เงินเดือน 40000+

งานประจำ : 40000+ สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สนามชัย
1. สนับข้อมูลความรู้ทางด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์กับที่ปรึกษาและลูกค้า
2. นำเสนองานงานออกแบบและประเมินราคา
หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 115744

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการด้านการจัดการพลังงาน (ESCO Business Manager)

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการด้านการจัดการพลังงาน (ESCO Business Manager)

งานประจำ : เงินเดือน 30,000+

งานประจำ : 30,000+ สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สนามชัย
1. วางแผน กำกับ ดูแลและบริหารงานด้านการจัดการพลังงาน
2. กำหนด ติดตามแผนงานด้านการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์บริษัทฯ
3. สนับสนุนทางด้านข้อมูล งานด้านการจัดการพลังงานให้กับฝ่ายต่างๆทีเกี่ยวข้อง
4. สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 115748

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรขาย

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรขาย

งานประจำ : เงินเดือน 15000+

งานประจำ : 15000+ สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สนามชัย
1. เสนอขายผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการใช้งานลูกค้า
2. สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า
3. ติดตามงานและดูแลลูกค้า
หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 115740

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำห้างสยามแสควร์วัน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำห้างสยามแสควร์วัน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สนามชัย
ประสานงานระหว่างสำนักงานสาขาบางแค จัดเก็บข้อมูล และรับเรื่องต่างๆ ของลูกค้าและทีมงานดูแลเครื่องลอยตะกอนฟองละเอียด ที่ประจำอยู่ที่ห้างสยามแสควร์วัน
หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 109346

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี ศาลาขาว
Wiring control panel , แก้ไขระบบตู้คอนโทรล
หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 109350

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมเครื่องยนต์

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมเครื่องยนต์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี ศาลาขาว
ซ่อมเครื่องยนต์ รื้อและประกอบเครื่องยนต์ได้
หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 109347

ตำแหน่งงานว่างช่างเซอร์วิสไฟฟ้า

ตำแหน่งงานว่างช่างเซอร์วิสไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน 8,000 ขึ้นไป

งานประจำ : 8,000 ขึ้นไป สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี ศาลาขาว
บริการงานซ่อมบำรุง งานไฟฟ้า
หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 109344

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย (ไวน์ - น้ำแร่)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย (ไวน์ - น้ำแร่)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี ศาลาขาว
ขายไวน์และน้ำแร่ให้กับร้านอาหาร, โรงแรม, แคทเทอริ่ง มีความรู้เกี่ยวกับไวน์ สามารถให้ความรู้ด้านไวน์กับลูกค้าได้
หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 108749
เลขที่ประกาศ : 108748

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรจัดหา

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรจัดหา

งานประจำ : เงินเดือน 18000+

งานประจำ : 18000+ สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สนามชัย
1. จัดหาวัตถุดิบตามความต้องการ
2. สามารถเปรียบเทียบสเปคและอ่านสเปคเข้าใจ
3. การหา Product มาขายแบบซื้อมาขายไป


หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 109349

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเล็คทรอนิกส์

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเล็คทรอนิกส์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี ศาลาขาว
- เขียนวงจรควบคุมทางไฟฟ้า/อิเล็คทรอนิกส์
- ตรวจสอบ, แก้ไข งานแผงควบคุม สำหรับ Gas Generator Set
หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี : 3 เดือนที่ผ่านมา

หางานสุพรรณบุรี สมัครงานสุพรรณบุรี รับสมัครพนักงานสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี ฝึกงานสุพรรณบุรี งานชั่วคราวสุพรรณบุรี งานนอกเวลาสุพรรณบุรี งานประจำสุพรรณบุรี งานราชการสุพรรณบุรี งานต่างประเทศสุพรรณบุรี งานอื่นๆสุพรรณบุรี
หางานสุพรรณบุรี สมัครงานสุพรรณบุรี รับสมัครพนักงานสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี ฝึกงานสุพรรณบุรี งานชั่วคราวสุพรรณบุรี งานนอกเวลาสุพรรณบุรี งานประจำสุพรรณบุรี งานราชการสุพรรณบุรี งานต่างประเทศสุพรรณบุรี งานอื่นๆสุพรรณบุรี