สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สนามชัย หางานสุพรรณบุรี สมัครงานสุพรรณบุรี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สนามชัย หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สนามชัย หางานสุพรรณบุรี สมัครงานสุพรรณบุรี รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สนามชัย หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด สุพรรณบุรี Ø
หางานสุพรรณบุรี สมัครงานสุพรรณบุรี รับสมัครพนักงานสุพรรณบุรี

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 6082 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 115743

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรสิ่งแวดล้อม

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรสิ่งแวดล้อม

งานประจำ : เงินเดือน 20,000 บ.

งานประจำ : 20,000 บ. สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สนามชัย
-นำเสนอระบบ และผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯให้กับลูกค้า ที่ปรึกษา นักวิชาการ
- สร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มผู้ออกแบบและกลุ่มเป้าหมาย
- ติดตามงาน ทำนัดกับกลุ่มผู้ออกแบบ
หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 115746

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรขายต่างประเทศ

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรขายต่างประเทศ

งานประจำ : เงินเดือน 40,000 บ.

งานประจำ : 40,000 บ. สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สนามชัย
1. ประมาณการยอดขายได้อย่างแม่นยำ
2. สามารถควบคุมค่าใช้จ่าย
3. วางแผนและร่วมสร้างธุรกิจใหม่กับลูกค้าต่างประเทศ
4. ประสานงานภายในองค์กรเพื่อแก้ปัญหาให้ลูกค้า
หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 115739

ตำแหน่งงานว่างSale มอร์เตอร์ไซด์

ตำแหน่งงานว่างSale มอร์เตอร์ไซด์

งานประจำ : เงินเดือน 15,000+

งานประจำ : 15,000+ สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สนามชัย
ตรวจเช็คคุณภาพน้ำ การเดินระบบของเครื่องจักร และ ซ่อมบำรุงเครื่องลอยตะกอนฟองละเอียด
หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 115742

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรพลังงาน

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรพลังงาน

งานประจำ : เงินเดือน 2,000 บ.

งานประจำ : 2,000 บ. สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สนามชัย
1. วัดค่าพลังงาน และติดตั้งเครื่องมือวัดก่อนและหลังเข้าโครงการ
2. สรุปข้อมูลในการวัดค่าและจัดทำรายงาน
3. เสนอวิธีในการประหยัดพลังงาน
หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 115745

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรขายด้านสิ่งแวดล้อม

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรขายด้านสิ่งแวดล้อม

งานประจำ : เงินเดือน 20000+

งานประจำ : 20000+ สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สนามชัย
-นำเสนอและแนะนำทางด้านสเปคของผลิตภัณฑ์กับลูกค้าและที่ปรึกษาได้
-กับลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
-สามารถติดต่อประสานการส่งออกสินค้าไปให้ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศได้
-หากมีประสบการณ์ทางด้านระบบน้ำมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 115741

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการลูกค้าหลักและลูกค้าต่างประเทศ

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการลูกค้าหลักและลูกค้าต่างประเทศ

งานประจำ : เงินเดือน 25000+

งานประจำ : 25000+ สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สนามชัย
1. ประมาณการยอดขายและความต้องการของลูกค้า
2. ดูแลและควบคุมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ key Account ให้เกิดประโยชน์
3. วางแผนและร่วมสร้างธุรกิจใหม่กับลูกค้า

หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 115749

ตำแหน่งงานว่างวิศวกร/ช่างเทคนิค ประจำจังหวัดขอนแก่น (โซนภาคอีสานตอนบน)

ตำแหน่งงานว่างวิศวกร/ช่างเทคนิค ประจำจังหวัดขอนแก่น (โซนภาคอีสานตอนบน)

งานประจำ : เงินเดือน 18,000 บาท ขึ้นไป

งานประจำ : 18,000 บาท ขึ้นไป สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สนามชัย
ติดตั้ง ซ่อมบำรุง และ ซ่อมแซมเครื่องฯ ให้ลูกค้าในโซนภาคอีสานตอนบน ลักษณะการทำงานแบบ Work@Home ทำงานร่วมกับทีมที่ประจำอยู่จ.ขอนแก่น
โดยบรรจุเป็นพนักงานประจำ จะได้รับค่าตอบแทน โบนัส และสวัสดิการ ตามระเบียบของทางบริษัทฯ

หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 115747

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการสินค้าโอโซน/Technical Support Product Ozone

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการสินค้าโอโซน/Technical Support Product Ozone

งานประจำ : เงินเดือน 40000+

งานประจำ : 40000+ สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สนามชัย
1. สนับข้อมูลความรู้ทางด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์กับที่ปรึกษาและลูกค้า
2. นำเสนองานงานออกแบบและประเมินราคา
หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 115744

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการด้านการจัดการพลังงาน (ESCO Business Manager)

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการด้านการจัดการพลังงาน (ESCO Business Manager)

งานประจำ : เงินเดือน 30,000+

งานประจำ : 30,000+ สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สนามชัย
1. วางแผน กำกับ ดูแลและบริหารงานด้านการจัดการพลังงาน
2. กำหนด ติดตามแผนงานด้านการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์บริษัทฯ
3. สนับสนุนทางด้านข้อมูล งานด้านการจัดการพลังงานให้กับฝ่ายต่างๆทีเกี่ยวข้อง
4. สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 115748

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรขาย

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรขาย

งานประจำ : เงินเดือน 15000+

งานประจำ : 15000+ สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สนามชัย
1. เสนอขายผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการใช้งานลูกค้า
2. สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า
3. ติดตามงานและดูแลลูกค้า
หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 115740

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำห้างสยามแสควร์วัน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำห้างสยามแสควร์วัน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สนามชัย
ประสานงานระหว่างสำนักงานสาขาบางแค จัดเก็บข้อมูล และรับเรื่องต่างๆ ของลูกค้าและทีมงานดูแลเครื่องลอยตะกอนฟองละเอียด ที่ประจำอยู่ที่ห้างสยามแสควร์วัน
หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 108749
เลขที่ประกาศ : 108748

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรจัดหา

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรจัดหา

งานประจำ : เงินเดือน 18000+

งานประจำ : 18000+ สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สนามชัย
1. จัดหาวัตถุดิบตามความต้องการ
2. สามารถเปรียบเทียบสเปคและอ่านสเปคเข้าใจ
3. การหา Product มาขายแบบซื้อมาขายไป


หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 108747

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนก/เจ้าหน้าที่การตลาด

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนก/เจ้าหน้าที่การตลาด

งานประจำ : เงินเดือน 17,000+

งานประจำ : 17,000+ สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สนามชัย
1. วางแผนงบประมาณของแผนก
2. วางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาด
3. เพิ่มนวัตกรรมด้านการตลาดใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพ

หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 102544

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรบริการ ประจำเขตกรุงเทพชั้นนอก (สมุทรปราการ)

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรบริการ ประจำเขตกรุงเทพชั้นนอก (สมุทรปราการ)

งานประจำ : เงินเดือน 18000 ขึ้นไป

งานประจำ : 18000 ขึ้นไป สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สนามชัย
- ติดตั้ง บำรุงรักษาและ ซ่อมแซมเครื่องฯ ให้ลูกค้าในเขตกรุงเทพชั้นนอก (พระราม 2 ถึง สมุทรปราการ)
- ลักษณะการทำงานแบบ Work@Home ร่วมกับทีมในพื้นที่ แต่เป็นพนักงานประจำของบริษัทฯ โดยจะได้รับค่าตอบแทน โบนัส และสวัสดิการตามระเบียบของบริษัทฯ

หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 100681

ตำแหน่งงานว่างวิศวกร/ช่างเทคนิค ประจำจ.ภูเก็ต (โซนภาคใต้)

ตำแหน่งงานว่างวิศวกร/ช่างเทคนิค ประจำจ.ภูเก็ต (โซนภาคใต้)

งานประจำ : เงินเดือน 18,000 บาท ขึ้นไป

งานประจำ : 18,000 บาท ขึ้นไป สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สนามชัย
PM และ BM เครื่องในโซนภาคใต้
หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี : 4 เดือนที่ผ่านมา

หางานสุพรรณบุรี สมัครงานสุพรรณบุรี รับสมัครพนักงานสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี ฝึกงานสุพรรณบุรี งานชั่วคราวสุพรรณบุรี งานนอกเวลาสุพรรณบุรี งานประจำสุพรรณบุรี งานราชการสุพรรณบุรี งานต่างประเทศสุพรรณบุรี งานอื่นๆสุพรรณบุรี
หางานสุพรรณบุรี สมัครงานสุพรรณบุรี รับสมัครพนักงานสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี ฝึกงานสุพรรณบุรี งานชั่วคราวสุพรรณบุรี งานนอกเวลาสุพรรณบุรี งานประจำสุพรรณบุรี งานราชการสุพรรณบุรี งานต่างประเทศสุพรรณบุรี งานอื่นๆสุพรรณบุรี